جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۹, شنبه

پیام جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز بمناسبت قیام ملتهای غير فارس تحت اشغال

پیام جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز مناسبت قیام ملت های غير فارس تحت اشغال 

ملت دلیر و مبارز عرب احواز

ملت های تحت ستم و اشغال ایران

ملت ازادی خواه فارس

همزمان با قیام ملت عرب احواز علیه  جنایت های رژیم اشغالگر ایران که در هفته های اخیر سیر صعودی داشته وتا الان ادامه دارد ملتهای دیگر تحت اشغال و ملت فارس علیه رژیم بر پا خواسته و شهرهای مختلف کشور موسوم به ایران شاهد تظاهرات گسترده ای است که خواهان تغییر رژیم تروریست جمهوری اسلامی می باشند . در این راستا جبهه دمکراتیک مردمی احواز حمایت خود را از خواسته های بحق ملتهای تحت اشغال وملت فارس که برای آزادی و زندگی شرافتمندانه مبارزه میکنند را اعلام می دارد وخواهان ادامه این تظاهرات تا سرنگونی رژیم تروریستی اشغالگر جمهوری اسلامی می باشد.اینک كه ملت عرب الاحواز در حساسترین مرحله مبارزات خود برای آزادی و رسیدن به حق تعیین سرنوشت بسر می برد و در این راه قربانیان زیادی تقدیم آزادی الاحواز نموده است باید هوشیار و مصمم باشد که از اهداف اساسی خود دور نشود و از راهی که شهیدان برای ما ترسیم کردند عدول نکند و برای مرحله جدیدی که از آن ما خواهد بود خود را مهیا کند. چونکه زمان آن رسیده است که ملتها به حقوق ملی و تاریخی خود برسند و از هژمونی وسلطه گران رهایی یابند .

فرزندان ملل تحت ستم و اشغال ایران

جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز ضمن اینکه از مبارزات و خواسته های ملتهای تحت اشغال وملت فارس برای رسیدن به آزادی وحق تعیین سرنوشت حمایت نموده ولی همزمان به ملت فارس هشدار می دهد که به اهداف وخواسته های بحق ملت عرب الاحوازو دیگرملل تحت  اشغال ایران  برای رسیدن به آزادی وحق تعیین سرنوشت خود احترام قائل شوند و نگذارند که جناح شوونیزم فارس راست گرا و تروریست پرور بر شما مسلط شده وآزادی شما را به بهانه تمامیت ارضی ایران گروگان گرفته وبازهم یک حکومت دیکتاتوری جدیدی بر شما مسلط شده و شما را از ساده ترین حقوق انسانی و طبیعی محروم نمایند وبار دیگر فرزندان ملل غیر فارس را به بهانه تجزیه طلبی و تهدید امنیت به اعدام و سیاهچال های قرون وسطایی گسیل کند و زندان جدیدی با اسم وبنامی دیگر در جغرافیای موسوم به ایران تاسیس نمایند که البته برای حفظ ان مجددا ساده ترین حقوق مدنی شما را نادیده گرفته و با تمامی قوانین بین المللی برای باری دیگر متناقض خواهند بود. پس بیایید با همدیگر ظلم وستم وبندگی را ریشه کن کنیم و از این رژیم فاسد و تروریستی  و توسعه طلب که جزایجاد رعب و ترور و خشونت در منطقه هیچ محصول دیگری نداشته  رهایی یابیم ؛ تا در دنیای بهتری زندگی کرده و در صلح و صفای منطقه و سازندگی ان بشکلی مثبت فعال باشیم . و ملتهای عرب الاحواز و تورک آزربایجان جنوبی و کورد کوردستان  وبلوچ  بلوچستان  وتورکمان جنوبی  وهم چنین ملت فارس از یوغ ظلم وستم حکومتهای دیکتاتوری شاهنشاهی و ملاهای تروریستی و تمامی شیوهای شوونیزم  خلاص یابند وکشورهای  مستقل وملی  و دمکراتیک خود را تشکیل داده و همسایگان خوبی برای همدیگر باشیم و همانند ملتهای دنیا آزاد زندگی کنند.

در نهایت جبهه دمکراتیک مردمی احواز با در نظر داشتن تمامی مسائل و شرائط  حساس موجود به فرزندان ملت عرب احواز چنین توصیه میکند

اولا:  شرکت در تمامی تظاهرات ضد رژیم تروریستی و اشغالگرایران در احواز اشغالی  و شهرهای مختلف جغرافیای موسوم به ایران

ثانیا: در تمامی تظاهراتی که در شهرهای مختلف احواز  با لباس ملی و شعارهای ملی ازادی بخش  شرکت نموده تا مانع سوءاستفاده راست گرایان شوونیزم فارس شویم .

 ازهمه فرزندان ملت عرب احواز که در نیروی انتظامی و نظامی و یا ناخواسته در ارگانهای مختلف دولت ایران هستند میخواهیم که در سرکوب تظاهر کنندگان شرکت نکرده و از هرفرصتی در جهت کمک به تظاهرکنندگان دریغ نکنند.

 

پیروز باد مبارزات ملل تحت ستم و اشغال در ایران

سرنگون باد ستم و اشغالگری

جبهه دمكراتيك مردمي الاحواز

www.alahwaz.com

30.12.2017  

۱۳۹۶ اردیبهشت ۴, دوشنبه

انتظار پایان از حکومت تروریستی دیکتاتوری خمینی و خامنه ای

نوشته سيد رضا ساداتي

۳۸سال از حکومت آخوندهای ایران می گذرد ،۳۸سال تهدید قشر کم در آمد و فقیر و دانش آموز و دانشجو و معلم و جوانان بی کار و کارگران به پای چوبه دار ،۳۸سال اقتصاد پوک و داغون را در کشور توسعه دادن ۳۸سال دزدی و چپاول ثروت های ملی نفت و گاز و دیگر معادن را به غارت بردن رژیم تروریستی آخوندی ایران که کشور را در دست دارد و هر روز بدتر از روز قبل به جلو می رود ۷۰%درصد آمار فقیر و پابرهنه در بر دارد که ۴۰درصد از این آمار را الاحواز مردم عرب هستند که از طرف رژیم دیکتاتور هیچ گونه حمایتی نمی شود که سرزمین اجداد و نیاکان آنان که نگهبانان نفت و گاز هستند امکانات رفاهی ،اجتماعی ،و سرمایه های ملی و کاری از آنان گرفته شده است .
کمک به تروریستهای جهان می نماید ،رژیم ایران باید بداند که الاحواز و زمین های آن متعلق به غرب های الاحواز است و پدران و دودمان و اصالت اجداد و نیاکان و اعتبار و آبروی سرزمین الاحواز (خوزستان )هستند. رژیم تجاوز گر ایران معادن نفت و گاز این سرزمین عرب را به تروریست ها می دهد ،و برای آینده خودشان هم و نسل های بعدی آخوندهایشان ذخیره می کنند .که باید این آخوندها و سیستم شان از این سرزمین الاحواز فرار کنند برای انتخابات ریاست جمهوری نمایش بازی می کنند و یک نفر را که تحت سلطه ولایت فقیه است را جعلی انتخاب می شود که اصلا با مردم کاری ندارد ،و کارش بیشتر به مسائل خارج از کشور است ،ما جبهه مردمی دموکراتیک الاحواز این انتخابات را محکوم می کنیم و بهای نفت و گاز را خواستار و خرج ملت تحت ستم عرب شود و ملل تحت ستم به پا خواسته ، ریس جمهوری تروریست روحانی پشتیبانی خودش را از بشار اسد که مردمش را با جت بمب افکن شیمیایی می کند ،می گوید :سال گذشته سلاح های شیمیایی بشار اسد باز بین شده ولی چیزی از سلاح شیمیایی پیدا نشد حالا از کجا پیدا شده که مردم را کشته است؟این ریس جمهور خواب یا بیدار کمک های خودش را به بشار اسد پنهان و انکار می کند .و سازمان ملل را مورد اتهام قرار می دهد حالا چطور می تواند این کشور را اداره کند و به جوانان اعتماد داشته باشد ،توافق هسته ای بر جام برای رژیم ایران از طرف بعضی کشورهای غربی و اروپایی که انجام شده چند سال متوالی پی در پی به دنبال آن برای طبقه کم درآمد فاجعه فقر و گرسنگی ،و بی سوادی را به بار آورده و بیلیون ها پول خرج توافق هسته ای بی معنا و پوچ شده است .خودکشی ،آدم کشی ،سکوت ،دزدی ،از خانه های مردم بالا رفتن ،ترس و افسردگی ،بی کاری جوانان ،فقر و فحشا و اعتیاد ،در جامعه ایران تا کی ؟
22.04.2017
سید رضا ساداتی

۱۳۹۶ فروردین ۱, سه‌شنبه

احضار تعدادي از خبرنگاران عرب احواز وكرد از سوي سازمان اطلاعات وابسته به گروهك تروريستي، سپاه

مركز پيام رساني جبهه دمكراتيك مردمي احواز

به گزارش جبهه دمكراتيك مردمي احواز وبه نقل از منابع موثوق، هفته گذشته (سازمان اطلاعات وابسته به گروهك تروريستي سپاه)  تعدادي از خبرنگاران عرب احواز وكردستان را جهت شركت در جلسه اي تحت عنوان ( هم انديشي ودانش افزايي انتخابات 1396) دعوت كرده وبه انها با لهجه ايي شديد الحن، گوشزد كرده است كه طرح هر نوع مطالبات با رنگ وبوي قومي نه تنها ممنوع بلكه بشدت با انها برخورد وبا عواقب وخيم وغير باور كردني مواجه خواهند شد.

همچنين گزارشكر جبهه دمكراتيك مردمي احواز افزود كه دعوت شدگان به جلسه مذكور قبل از ورود به جلسه بطور دقيق بازرسي وكليه وسايل شخصي از جمله تلفنهاي همراه ودستگاهاي لب تاب انها مصادره وبعد از تمام جلسه به انها برگردانده شد.

يكي از افرادي كه در جلسه حاضر بود وخواست كه اسم ان فاش نشود به خبرنگار جبهه دمكراتيك مردمي احواز گفت كه در اين جلسه اكثر فرماندهان عالي رتبه، سپاه از جمله حسن شاهوارپور فرمانده سپاه وليعصر حاضر بودند.

منبع خبري همچنين افزود كه سخنگوي وزارت اطلاعات به صراحت مدعي شد كه دشمني ايران با كشورهاي عربي بويژه عربستان سعودي به اوج خود رسيده است، لذا با هر نوع مطالبات قومي كه زمينه را براي دخالت اين كشورها در امنيت ملي ايران را مهيا مي سازد عواقب وخيم  وغير باور كردني درپي خواهد داشت وبشدت با انها برخورد خواهد شد، واز انها خواسته شد كه با برگزاري جلساتي تحت عنوان (دانش افزايي انقلابي) جوانان احواز را به سوي حفط ارزشهاي انقلاب سوق داد ومانع مهيا سازي زمينه براي تدخلات خارجي از جمله كشورهاي عربي وبخصوص عربستان سعودي شوند.

لازم به ياد آوري است كه اين نوع تهديد ها نه تنها جوهر متوحش وبربري اشغالگران را به طور واضح اشكار مي سازد، بلكه دليلي بسيار روشن بر سياستهاي عرب ستيزي و عرب كشي كه اشغالگران فارس در حق ملت احواز اعمال ميكنند. وسعي مي كنند با قرار دادن يك ملت در يك زنداني نظامي وحبس حقيقت كه در عمل خبرنگاران تجلي ميشود، بيش از پيش اين ملت را از محيط عربي وطبيعي خود جدا وبه وجود غير مشروع خود در اين سرزمين مشروعيت بخشد.

ابوجمانه الاحوازي
مركز پيام رساني جبهه دمكراتبك مردمي احواز
21.03.2017
www.ADPF.org

۱۳۹۵ اسفند ۱۵, یکشنبه

دستگيري پنج تن از شهروندان الفلاحيه ( شادگان) توسط وزارت اطلاعات اشغالگران

امروز يكشنبه برابر با 5/3/2017 يكي از خبرنگاران ميداني مربوط به جبهه دمكراتيك مردمي احواز در محدوده الفلاحيه( شادگان) - عبادان خبري را به مركز اعلام كرد كه امروز يكشنبه ساعت 4 بامداد وزارت اطلاعات پنج تن از جوانان الفلاحية را بدون اخطار قبلي دستگير كرده وانها را به مكان نامعلوم منتقل كردند.

خبرنگار ميداني جبهه دمكراتيك وطبق معلومات مؤكد، امروز خبر ديگرى را گزارش داد كه وزارت اطلاعات در شهر الفلاحيه ( شادگان)  با اعلام اسامي 80 تن از جوانان الفلاحيه خواستار تسليم شدن انها در عرض 48 به وزارت مذكور شده است.

منبع خبري افزود كه نيروهاي وزارت اطلاعات با محاصره كوى عبوده واقع در شهر الفلاحيه به تفتيش وبازرسي منازل شهروندان پرداخته كه طي ان پنج شهروند به نامهاى
1- خالد فرزند وليد
2- حاج صمد مرتضى ملقب به ابو كعب
3- حاج صمد احمد ملقب به ابو ادريس
4- علي، يماسي
5- خليل موسوي
را دستگير كرد وانها را به اماكن غير معروف انتقال داد.

لازم به ذكر است كه خليل موسوي برادر مصطفي وعلي موسوي كه در قيام مردم الفلاحيه به ضرب گلوله مجروح  شده بود هم اكنون در بازداشت مي باشد.

همچنين منبع خبري افزود كه نيروهاي اطلاعات با يورش بردن و شكستن درب خانه يكي ديگر از هموطنان كه تاكنون از مشخصات ان اطلاعي در دست نيست، موفق به دستگيري ايشان نشده واكنون ايشان متواري مى باشد، ولى مزدوران اطلاعات اشغالگران  از خانواده ان خواستند در عرض 48 ساعت بايد خود را به ستاد اطلاعات معرفي كند.

لازم به يادورى است كه شهر الفلاحيه وبعد از به شهادت رسيدن حسن البوغبيش بدست مزدوران اشغالگر شاهد تظاهرات گسترده مردمي شده وخواستار خروج اشغالگران وتسليم جنايتكاران
شدند ودر پي اين تظاهرات چندين تن از جوانان ما وبه اتهامات مختلف چون محارب با خدا وضد انقلاب وتبليغ عليه نظام واصل ولايت فقيه ودعوت به برگزارى تظاهرات بدون مجوز واقدام به اعمال تخريبي دستگير وبه اماكن نامعلوم منتقل شده اند.

ابو جمانه الاحوازي
مركز اطلاع رساني جبهه دمكراتيك مردمي احواز
05.03.2017
www.ALAHWAZ.com

۱۳۹۵ بهمن ۲۵, دوشنبه

حضور خروشان ملت احواز در اكثر شهرهاي كشور احواز اشغالي

دوشنبه مصادف با 13/2/2017

مركز اطلاع رسانى  جبهه دمكراتيك مردمي احواز امروز خبر داد كه ملت عظيم احواز در اكثر شهرهاي احواز بويژه شهرهاي بزرگ چون احواز پايتخت، الصالحيه،  عبدان، الفلاحيه، المحمره، الخفاجيه، السوس، القنيطره، الحميديه تظاهرات خود را نسب به سياستهاي اشغالگران فارس در كشور ازجمله قطع كامل برق وآب وبويژه انترنت در اكثر شهرهاي مذكور بعنوان يك عمل انتقام جويانه و عرب ستيزي از طرفي واز طرف ديگر نسب به كشتار جوانان فلاحيه ( شادگان)  بدست مزدوران وياغيان گردنه گير وزارت اطلاعات در چند روز اخير شروع كردند.

وطبق  اخبار رسيده ازخبرگذاري جبهه دمكراتبك مردمي احواز تظاهر كنندگان با تجمع در جلوي درب ساختمان حكمران نظامي احواز (استانداري) خواستار رفع مظلوميت از تماميت ارضي احواز از جمله عدم انتقال اب رودخانه ي تاريخي احواز وحل مشكل آب وبرق احواز ونيز وضعيت اشتغال واستخدام غير بومي در كشور ونيز  تقديم جنايتكاران كه جوانان بي گناه را با ضرب گلوله در الفلاحيه به شهادت رساندند به دادگاه واجراي احكام عادلانه كه رضايت ملت احواز را جلب كند. شدند.

گفتني كه شهر تاريخي الفلاحيه ( شادگان)  كه جايگاه تاريخي در نفوس ملت احواز ومنشاء ومهد نبرد ضد اشغالگر  بوده و هست. بعد از كشته شدن جوانان بدست مزدوران وزارت اطلاعات شاهد تظاهرات مردمي وسيع ونيز مبارزه رودروي مبارزان در اكثر مناطق شهر شده وطبق اخبار موكد اشغالگران از دو روز پيش انرا منطقه ي نظامي اعلام كرده وكل مداخل شهر. را با  راه بندهاي بتني مسدود كردند.
ابو جمانه احوازي
مركز اطلاع رسانى جبهه دمكراتيك مردمي احواز
Alahwaz.com

۱۳۹۵ آذر ۲۰, شنبه

پیام جبهه دمکراتیک مردمی احواز به ملت ترک ازربایجان جنوبی به مناسبت 11دیسمبر(21 اذر) روزاستقلال ازربایجان الجنوبی

اطلاعیه
به مناسبت 11دیسمبر(21 اذر) روزاستقلال ازربایجان الجنوبی
ملت همرزم و مبارز ترک ازربایجان جنوبی
در چنین روزهائی از سال 1945 ملت قهرمان و دلیر ترک ازربایجان جنوبی با برآفرشتن پرچم استقلال و ازادی , دولت ملی خویش را به جهانیان اعلام نموده و از یوغ اشغالگران فارس ازاد گردید.
در چنین روزهائی فرزندان دلیر ازربایجان به رهبری مرحوم پیشوری به اشغالگران و متجاوزین به حقوق ملی و انسانی و چپاولگران ثروتهای طبیعی ازربایجان جنوبی نه گفته ودر راه عزت و استقلال و پیشروری وتمدن گام برداشتند. دولت ملی ازربایجان جنوبی با عمر کوتاه خویش ثابت کرد که وقتی فرزندان این ملت زمام امور کشور خویش را داشته باشند یقینا ملت و کشوربسوی پیشرفت و رفاه و عزت گام خواهند برداشت .
يقينا چنین گامهای ملی و انسانی از سوی نیروهای متجاوز و همیشه توسعه طلب شفنیسم فارس و سردمداران انان بی پاسخ نخواهند بود خصوصا در چنین شرایطی دولتهای دیگری از زیر یوغ اشغالگران فارس خارج شده ودر جغرافیای موسوم به ایران اعلام موجودیت کردند. این دولتها در احواز به نام دولت مشرق عربی به رهبری مبارز پیشرو یونس عاصی و در کردستان به رهبری پیشرو قاضی محمد خواب را از چشمان اشغالگران ربود .
همرزمان گرامی
دولت اشغالگر ایران و سردمداران آنان در کشورهای ذی نفع با اشغال مجدد دولتهای ملی ازربایجان جنوبی و احواز و کردستان در دهه چهارم قرن گذشته و انجام کلیه سیاستهای ضد بشری و مخالف قوانین بین المللی و اعلام جهانی حقوق بشر باز ثابت کردند که مبارزات استقلال طلابانه و اعلام دولت ملی مستقل تنها راه باز پس گرفتن حقوق ملی انسانی و حقوق تاریخی ملتهای تحت اشغال ایران است و هر راه حل دیگری جز خدمت به خواست شفنیسم در جهت ادامه اشغاگران نیست.
ملت همرزم ازربایجان جنوبی
ملت عرب احواز که در جهت بازپس گرفتن استقلال احواز و بیرون راندن اشغالگران فارس از احواز از سال 1925 تا کنون مبارزه شجاعانه خویش را به پیش میبرد و در این راه هزاران شهید همیشه زنده و چندین برابرآن اسیر همیشه قهرمان را تقدیم ازادی و استقلال خویش قربانی نموده . مبارزات ملت ترک ازربایجان جنوبی را مبارزات ملی خویش می داند و همراه با شما و در کنار شما در یک سنگر مبارزاتی برای ازادی از اشغاگران فارس مبارزه میکند.
جوانان دلیر ازربایجان
فریادهای ملی شما و خواندن سرود ملی ازربایجان و شعار خلیج عربی که وحدت مبارزاتی دولت ملت را به هم نزدیکتر  و متحدتر میکند مایه افتخار و سربلندی ما و هر آنسان ازادی خواهیست .
پیروزی با ماست
پاینده و سرآفراز با مبارزات استقلاطلبانه ملتهای تحت اشغال ایران
جبهه دمکراتیک مردمی احواز
11/12/2016
Adpf.org 
alahwaz.com

۱۳۹۴ آبان ۱۷, یکشنبه

جبهه دمكراتيك مردمي احواز ملل تحت ستم را به تحريمهاى سراسرى دعوت مى كند

جبهه دمكراتيك مردمي احواز ملل تحت ستم را به تحريمهاى سراسرى دعوت مى كنددعوت به ساختار حماسه ملی
جوانان غیور ومبارز ملتهای تحت ستم
شما سرمایه ملی ملتهاى خود مى باشيد وقدرتی که دشمن را می هراساند. اگاه باشید که تاریخ از آن بزرگ مردان وزنانی یاد کرد وخواهد کرد که توانسته اند با مقاومت وپایداری خود مسیر وحرکت تاریخ را به صالح منافع ملی خود تغییر دهند.
بنابراین ای بزرگ منشان وآزاده آینده تاریخ ، ما در مركز اطلاع رسانى جبهه دمكراتيك مردمى احواز ، شما را جهت شرکت در تحریمهای مردمی که باعث خواهد شد دشمن ديدگاه وسیاستهای ظالم خود را نسبت به ملتهای ستمدیده شما تغییر دهد، دعوت می کنيم. 
شما ای فرزندان ملل تحت اشغال ايران، امید واهرم وقوّت ملتهاى خود هستید. بپا خیزید که تاریخ در انتظار فریاد داد خواه شما است. بانگ سر زنید که چشم امید ملتها به شما دوخته شده است.
جوانان مبارز وسلحشور